Vytisknout

                                                                                                                                             Paleta barev

Grafické práce, výroba reklamních materiálů, návrh designu, úprava  (vizitek, letáků, katalogů, brožůr, ceníků, DL, polepů, textilu, atd.)       15 min.
30 min.
45 min.
60 min.

150,- Kč
300,- Kč
450,- Kč
600,- Kč
Slogany, Marketing, Kreativita
Dlouhodobá spolupráce (>5h)
  1h
2h
500,- Kč
900,- Kč
Korektura, pravopis   1x A4 300,- Kč
Grafické návrhy – redesign   1x ks 600,- Kč
Obchodní korespondence   1x A4 1.700,- Kč
Business concept   1x A4 2.900,- Kč
Osazení, Editace, Ořezy
  1h 600,- Kč
Tisková příprava – paušál   1x ks 90,- Kč
Tisková archivace   1x ks zdarma
Uložení na USB   1x ks zdarma
Prodej souboru k tisku
  1x ks
1.950 - 3.850,- Kč
Nový brand layout 7 sekcí + web + admin   12h 9.000 - 25.000,- Kč

  Graphics & Design Factory Plzenáček.cz ® (GDF)
Vyrobené grafické práce jsou archivovány v DTP archivu zdarma.
Lze zajistit externí prodej vytvořených souborů, připravených k tisku v pdf s požadovanými ořezy.
Zajišťujeme nastavení autorských práv a ochranu poskytnutého duševního vlastnictví zúčastněným stranám.

Obchodni podmínky
(GDF) Plzeňáček.cz ® ARCHIV